Ανακοινώσεις

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών, μία από τις πέντε σχολές του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, και λειτουργεί στη νέα του μορφή από το 2018.

Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης και ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών φοίτησης 18 μηνών.

Έρευνα

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, είτε αυτοδύναμα, είτε μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών με Πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς.