Αγγελίες για εργασία και πρακτική άσκηση φοιτητών και αποφοίτων Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕΙ/ΠΑΔΑ

Αγγελίες για εργασία και πρακτική άσκηση φοιτητών και αποφοίτων Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕΙ/ΠΑΔΑ

Πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης απασχόλησης:

ANCO-MARITIME-ACTIVITIES-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ.pdf

 

Θέση εργασίας για φοιτητή επί πτυχίο ή απόφοιτο Ναυπηγό Μηχανικό ΤΕΙ/ΠΑΔΑ:

ANCO-MARITIME-ACTIVITIES-ΘΕΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf