Ανακοίνωση για την εξέταση της Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για την εξέταση της Πρακτικής Άσκησης

Όσοι/ες φοιτητές/τριες του Tμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση, να επικοινωνήσουν με email με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κύριο Μ. Σέρρη, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης.