Αναστολή Δηλώσεων Μαθημάτων

Αναστολή Δηλώσεων Μαθημάτων

Ανακοίνωση
Λόγω τεχνικών προβλημάτων του φοιτητολογίου αναστέλλονται οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο τόσο για φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα ΠΑΔΑ όσο και για φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα ΤΕΙ.
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχιση των δηλώσεων όταν επιλυθούν τα προβλήματα.
Εκ της Γραμματείας