Δια ζώσης λειτουργία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών

Δια ζώσης λειτουργία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 12/3/2024, τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 θα πραγματοποιούνται
δια ζώσης στις αίθουσες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.