Δια ζώσης λειτουργία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών