Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του 2021-2022

Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2021-2022 υπάρχουν 70 θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης από Τρίτη 1/3/2022 μέχρι και την Παρασκευή 1/4/2022

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία μέχρι την Δευτέρα 31/01/2022:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ).
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

Tο Link με την ανάρτηση της Προκήρυξης για την Πρακτική Άσκηση: