Τροποποίηση Προγράμματος Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023

Η τροποποίηση αφορά στα μαθήματα της Δευτέρας 6/2/23, που δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις λόγω καιρικών συνθηκών, οπότε έχουν διανεμηθεί σε άλλες ημέρες. Όλες οι εξεταστικές περίοδοι στις οποίες υπάρχει τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση έχουν τονιστεί με μπλε χρώμα.