Υποβολή αίτησης εξέτασης διπλωματικής – πτυχιακής εργασίας, την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

Υποβολή αίτησης εξέτασης διπλωματικής – πτυχιακής εργασίας, την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλωματική – πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως τις 18/02/2022, αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη του Εισηγητή, που θα περιλαμβάνει τον τίτλο της διπλωματικής – πτυχιακής εργασίας και δύο (2) CD (υπογεγραμμένα από τον Εισηγητή) εάν η διπλωματική –  πτυχιακή έχει συγγραφεί από 1 φοιτητή, ή τρία (3) CD εάν έχει συγγραφεί από 2 φοιτητές.

Καμία εργασία δεν θα γίνεται δεκτή για παρουσίαση αν δεν έχει προηγηθεί η αίτηση στη γραμματεία μέχρι το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας.

Εκ της Γραμματείας