Ενημέρωση και καθορισμός εργαστηριακών ομάδων στο μάθημα «Μηχανολογικό Σχέδιο και Εισαγωγή στο MCAD»

Ενημέρωση και καθορισμός εργαστηριακών ομάδων στο μάθημα «Μηχανολογικό Σχέδιο και Εισαγωγή στο MCAD»

Η ενημέρωση των φοιτητριών/φοιτητών για το εργαστηριακό μάθημα «Μηχανολογικό Σχέδιο και Εισαγωγή στο MCAD» θα γίνει την Τρίτη 16/10/2018 στις 12:00 στο Σχεδιαστήριο.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα καλούνται να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες (ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ), στην ιστοσελίδα του μαθήματος:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP119/

Η εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 16/10/2018 στις 10:00.

Η Καθηγήτρια,

Σ. Δημητρέλλου