Ολοκλήρωση διαδικασιών εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ολοκλήρωση διαδικασιών εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και η ταυτοπροσωπία τους, στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από Δευτέρα 1 έως και Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 9:00 – 13:00, προσκομίζοντας τα εξής:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
  • Φωτοαντίγραφο του απολυτήριο λυκείου.
  • Για (άρρενες) φοιτητές: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται το μητρώο αρρένων. Για φοιτήτριες πιστοποιητικό γέννησης.
  • Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, έγγραφο με το ορθά καταχωρημένο στοιχείο (π.χ. έγγραφο ΑΜΚΑ).

Γραμματεία Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών