Δημήτριος Μητσούδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003.
 • MSc in the Mathematics of Nonlinear Models, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1993.
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1990.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Έμφαση στην Αριθμητική Ανάλυση

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μοντελοποίηση και αριθμητική ανάλυση φαινομένων κυματικής διάδοσης.
 • Αριθμητικές μέθοδοι για την εξίσωση Helmholtz.
 • Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα σε μη φραγμένα χωρία.
 • Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για προβλήματα Υδροακουστικής.
 • Μέθοδοι quasicontinuum για κρυσταλλικά υλικά.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

S. Papadimitropoulos, D.A. Mitsoudis, C. Tsogka, Imaging in three-dimensional waveguides with partial aperture data, Journal of Theoretical and Computational Acoustics, 29 (2021), 2050018.

C. Tsogka, D.A. Mitsoudis, S. Papadimitropoulos, Imaging extended reflectors in a terminating waveguide, SIAM Journal on Imaging Sciences, 11 (2018), 1680-1716.

C. Tsogka, D.A. Mitsoudis, S. Papadimitropoulos, Partial-aperture array imaging in acoustic waveguides, Inverse Problems, 32 (2016), 125011.

Ch. Makridakis, D. Mitsoudis, P. Rosakis, On atomistic-to-continuum couplings without ghost forces in three dimensions, Applied Mathematics Research eXpress, Vol. 2014, No. 1 (2014), 87-113.

C. Tsogka, D.A. Mitsoudis, S. Papadimitropoulos, Selective imaging of extended reflectors in two-dimensional waveguides, SIAM Journal on Imaging Sciences, 6 (2013), 2714-2739.

D.A. Mitsoudis, Ch. Makridakis, M. Plexousakis, Helmholtz equation with artificial boundary conditions in a two-dimensional waveguide, SIAM Journal on Mathematical Analysis, 44 (2012), 4320-4344.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

 

Μεταπτυχιακά
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς