ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ I
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1103
  • Εξάμηνο σπουδών: 1ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: Υπό κατασκευή
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Π. Βουθούνης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Δυνάμεις – Ροπές – Κατανεμημένα φορτία. Στερεά σώματα – Ισορροπία δυνάμεων και ροπών. Αντιδράσεις στήριξης- Εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις-Διαγράμματα ελευθέρου σώματος. Κέντρα βάρους επιφανειών και στερεών σωμάτων - Θεωρήματα Πάππου. Δοκοί: Αξονική και τέμνουσα δύναμη, ροπή κάμψης, διαγράμματα N,Q,M, δοκός Gerber. Πλαίσια: Αντιδράσεις στήριξης, διαγράμματα N,Q,M, συμμετρικά και τριαρθρωτά πλαίσια. Τόξα, καλώδια. Επίπεδα Δικτυώματα: μέθοδος κόμβων και τομών Ritter, τριαρθρωτά/συμμετρικά δικτυώματα. Φορείς στον χώρο: υπολογισμός αντιδράσεων (στερεοστατικές και διανυσματικές εξισώσεις ισορροπίας) διαγράμματα N,Q,M, χωροδικτυώματα. Ροπές αδρανείας: στατική ροπή, ροπή αδρανείας επιφάνειας ως προς άξονα, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα του Steiner, γινόμενο αδράνειας, ροπή αντίστασης, στροφή συστήματος αξόνων και σχέσεις μετασχηματισμού, τανυστής της ροπής αδράνειας, κύριοι άξονες/κύριες ροπές αδράνειας.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎