ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1211
  • Εξάμηνο σπουδών: 2ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜEΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: Υπό κατασκευή
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Δραγατογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και γωνιακή παραμόρφωση. Πρισματικοί φορείς υπο μονοαξονική φόρτιση (Εφελκυσμός – Θλίψη). Τανυστής τάσεων και τανυστής παραμορφώσεων. Σχέσεις μετασχηματισμού τάσεων και παραμορφώσεων. Κύριο σύστημα αξόνων. Κύριες τάσεις. Διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας και συμβιβαστού. Γενικευμένος νόμος του Hooke. Κάμψη και διάτμηση πρισματικών φορέων. Εξίσωση ελαστικής γραμμής. Στρέψη αξόνων και πρισματικών φορέων. Γραμμικός ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων. Κόπωση μετάλλων. Ανάπτυξη θερμικών τάσεων. Πειραματική αντοχή υλικών (Εφελκυσμός-διάτμηση-κάμψη-στρέψη-λυγισμός- σκληρομέτρηση).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎