ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1213
  • Εξάμηνο σπουδών: 2ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜEΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(Ε)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP148/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Ιακωβίδης , Σ. Θεοχάρη


Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρητικό μέρος: Κρυσταλλική δομή μετάλλων και τα διάφορα είδη δομικών ατελειών. Ιδιότητες των μεταλλικών υλικών (φυσικές και μηχανικές). Διαγράμματα φάσεων σε ισορροπία, διμερή κράματα, το διμερές σύστημα Fe-C. Μηχανικές, θερμικές και επιφανειακές κατεργασίες των μεταλλικών υλικών. Κατηγορίες και οι χρήσεις των διαφόρων ειδών χάλυβα και χυτοσιδήρου. Χαλκός, αλουμίνιο και τα κράματά τους. Βιομηχανικά κράματα και χρήση τους στις ναυπηγικές και θαλάσσιες κατασκευές. Αίτια και θεωρητική ερμηνεία του φαινομένου της διάβρωσης. Τρόποι ελέγχου, πρόληψης και μέθοδοι αντιδιαβρωτικής προστασίας. Πολυμερή (ταξινόμηση, δομή, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, τεχνικές μορφοποίησης και εφαρμογές). Γυαλιά, κεραμικά και σύνθετα υλικά (γενική περιγραφή).
Εργαστηριακό μέρος: Μεταλλογραφική εξέταση μετάλλων – κραμάτων. Σκληρομέτρηση μεταλλικών υλικών. Εφελκυσμός μεταλλικών δοκιμίων. Έλαση μεταλλικού δοκιμίου. Θερμικές κατεργασίες μετάλλων (ανόπτηση, ανακρυστάλλωση, βαφή). Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων και μικροδομή μετάλλων. Ανοδική οξείδωση αλουμινίου. Ταυτοποίηση και μορφοποίηση πολυμερών. Πολυμερισμός πολυεστέρα ενισχυμένου με γυαλί (GRP). Αφρώδη πολυμερή. Διόγκωση πολυουρεθάνης. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων δειγμάτων μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎