ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1243
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA227/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Καρολίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Διαγράμματα UML. Κλάσεις, Αντικείμενα, Ιδιότητες, Μέθοδοι. Ενθυλάκωση, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Ανάπτυξη αντικειμενοστραφών προγραμμάτων. Διαχείριση Εξαιρέσεων. Βιβλιοθήκες λογισμικού για επιστημονικούς υπολογισμούς. Εισαγωγή στη δημιουργία πινάκων ελέγχου (dashboards). Διασύνδεση με αρχεία δεδομένων, εξωτερικές πηγές και βάσεις δεδομένων. Βιβλιοθήκες διαχείρισης/ανάλυσης δεδομένων. Βιβλιοθήκες Μηχανικής Μάθησης. Απόδοση αλγορίθμων. Τεκμηρίωση.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎