ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1266
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA215/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Χατζηαποστόλου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Καύσιμα: Εισαγωγή στην ενέργεια, τις συμβατικές πηγές ενέργειας και τα συμβατικά καύσιμα, στερεά, υγρά και αέρια. Αργό πετρέλαιο, βασικές διεργασίες διυλιστηρίου και κύρια παράγωγά του. Προϊόντα πετρελαίου, προδιαγραφές των υγρών καυσίμων μεταφορών (βενζίνη και προδιαγραφές της, αριθμός οκτανίου, συσχέτιση με τη λειτουργία των βενζινοκινητήρων, κηροζίνη και αεροπορικά καύσιμα, πετρέλαιο ντήζελ και προδιαγραφές του, αριθμός κετανίου, συσχέτιση με τη λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων). Ασκήσεις καύσης υγρών καυσίμων με αναφορά στις βασικές έννοιες της χημικής αντίδρασης και των παραγώγων της τέλειας καύσης. Ναυτιλιακά καύσιμα, κλάσματα απόσταξης και υπολειμματικά, ιδιότητες και βασικά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, κινηματικό ιξώδες, πυκνότητα, σημείο ανάφλεξης, δείκτης κετανίου, περιεκτικότητα σε νερό, σε θείο κ.α. Ιστορική εξέλιξη των προδιαγραφών των ναυτιλιακών καυσίμων μέχρι τις πλέον πρόσφατες. Αναφορά στο φαινόμενο της καύσης και συσχέτιση των βλαβερών εκπομπών της με τα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών καυσίμων. Βασικά θέματα μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης ναυτιλιακών καυσίμων. Ανανεώσιμα υποκατάστατα υγρών καυσίμων, βιοαιθανόλη και βιοντήζελ. Φυσικό αέριο, σε συμπιεσμένη και υγροποιημένη μορφή (CNG - LNG). Έμφαση στο LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο. Δείκτης Wobbe. Χρήσεις υγραερίου (LPG) και μεθανόλης ως ναυτιλιακά καύσιμα.
Λιπαντικά: Παραγωγή, ιδιότητες και είδη λιπαντικών (ορυκτέλαια, συνθετικά λιπαντικά), με έμφαση στις προδιαγραφές τους. Συσχέτιση με τους μηχανισμούς λίπανσης και θέματα επιλογής τους, συντήρησης και αποθήκευσης. Αλληλεπίδραση καυσίμων και λιπαντικών στις ναυτικές μηχανές. Διαγνωστική σημασία των χρησιμοποιημένων λιπαντικών στην εκτίμηση βλαβών. Αναφορά στην αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, καθώς και στα λιπαντικά λίπη και γράσα.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎