ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1327
  • Εξάμηνο σπουδών: 5ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(Ε)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA183/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Γεροστάθης και Β. Καπνοπούλου, Μ. Μαστρόκαλος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος: Εισαγωγή στα συστήματα CASD. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανάλυση με τη χρήση Η/Υ. Εισαγωγή στις εφαρμογές πληροφορικής στη Ναυπηγική. Παραγωγή ναυπηγικών σχεδίων με τη βοήθεια υπολογιστή. Στοιχεία γεωμετρικής μοντελοποίησης με τη βοήθεια υπολογιστή. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Παραμετρική αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών. Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας. Καμπύλες και επιφάνειες Bézier, B-Splines, NURBS. Παρεμβολή και προσαρμογή καμπυλών. Παρεμβολή επιφανειών. Μέθοδοι εξομάλυνσης διδιάστατων καμπυλών (π.χ., νομείς, ίσαλοι) υπό σχεδιαστικές συνθήκες. Μέθοδοι εξομάλυνσης τριδιάστατων καμπυλών και επιφανειών. Παραμετρική σχεδίαση γάστρας με τη βοήθεια υπολογιστή.
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος: Σχεδίαση και εξομάλυνση γραμμών διαφόρων τύπων πλοίων. Εκπαίδευση στη τριδιάστατη σχεδίαση της επιφάνειας της γάστρας πλοίου με ειδικευμένα πακέτα λογισμικού όπως Rhino3D, Grasshopper, κλπ.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎