ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1342
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP167/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ε. Στράντζαλη


Περιεχόμενο Μαθήματος


Η οικονομική οργάνωση της ναυτιλιακής αγοράς. Ο οικονομικός ρόλος της ναυτιλίας. Το διεθνές σύστημα μεταφορών. Η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Παγκόσμιο δια θαλάσσης εμπόριο. Γεωγραφική κατανομή του δια θαλάσσης εμπορίου. Ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος. Εξελίξεις στην τεχνολογία ναυπήγησης, οικονομίες κλίμακας και το μέγεθος του πλοίου, εξειδίκευση φορτίου, εξελίξεις στο χειρισμό του φορτίου. Η προσφορά θαλάσσιων μεταφορών. Ναυτιλία χύδην φορτίου. Ναυτιλία τακτικών γραμμών (liner shipping). Tramp shipping. Ακτοπλοϊκές μεταφορές. Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabotage). Ναυτιλία μικρών αποστάσεων (shortsea shipping). Ο ρόλος των λιμανιών στο σύστημα μεταφοράς. Είδη λιμένων. Συμφόρηση στα λιμάνια. Τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Παραγωγικότητα τερματικών σταθμών. Χρηματοδότηση και επενδύσεις σε λιμάνια. Διάρθρωση και οργάνωση ναυτιλιακής εταιρείας. Οργανόγραμμα ναυτιλιακής εταιρείας. Οργάνωση πλοίου. Επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Στοιχεία ναυλώσεων. Γενικά. Είδη ναύλων: ναυλώσεις μονού ταξιδιού χρονοναυλώσεις, ναυλώσεις γυμνού πλοίου, συμβόλαια εργολαβικής μίσθωσης, άλλες μορφές ναυλώσεων. Είδη ναυλοσυμφώνων. Παραδείγματα συμβολαίων. Συμφωνίες διαχείρισης. Υπολογισμός ναύλου. Στοιχεία ναυλαγορών. Δίκτυο διανομής πετρελαίου. Σύνδεση ναύλων και τιμών πετρελαίου. Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων. Διαλύσεις Πλοίων. Παραγγελίες νέων πλοίων και αγορές διάλυσης. Το ιδιωτικό κόστος παροχής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών. Το κοινωνικό κόστος παροχής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών (ατυχήματα, ρύπανση, ναυταπάτες). Ναυτική Ασφάλιση.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎