ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1344
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA225/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Ιακωβίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Πλεγματικές ατέλειες και η επίδρασή τους στις ιδιότητες των μετάλλων. Αστοχία υλικών. Μικροδομές χάλυβα. Θερμικές κατεργασίες χάλυβα και χυτοσιδήρου. Μετασχηματισμοί φάσεων. Ναυπηγικοί χάλυβες. Τεχνολογίες ισχυροποίησης μεταλλικών υλικών. Ναυπηγικά κράματα χαλκού. Ναυπηγικά κράματα αλουμινίου. Πολυμερή υλικά. Ρητίνες. Σύνθετα υλικά. Ξυλεία στη ναυπηγική. Υλικά επιστρώσεων και ναυτιλιακά χρώματα.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών (ΝΑΟΜΕ 1213).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎