ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1345
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA226/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Ιακωβίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Τι είναι η διάβρωση και ποια προβλήματα προκαλούνται από αυτή. Αίτια και θεωρητική εξήγηση του φαινομένου. Βασικές αρχές και έννοιες της ηλεκτροχημείας. Ηλεκτροδιακά δυναμικά και ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Σχέση δομής και συμπεριφοράς υλικών ως προς τη διάβρωση. Μορφές διάβρωσης (γενικευμένη, γαλβανική, διάβρωση με βελονισμούς, περικρυσταλλική, σπηλαίωση, βιολογική, μηχανική διάβρωση). Τρόποι ελέγχου, πρόληψης και μέθοδοι αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μηχανική καταπόνηση και αντοχή στη διάβρωση. Μηχανισμοί αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ατμοσφαιρική διάβρωση και φθορά μετάλλων και επιστρωμάτων. Αναστολείς διάβρωσης. Μέθοδοι προστασίας από τη διάβρωση (βαφή, ανοδική προστασία, καθοδική προστασία). Σχεδιασμός και επιλογή κατάλληλων υλικών για ναυπηγικές και θαλάσσιες κατασκευές. Προστασία υφάλων από τη διάβρωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σύγχρονα συστήματα προστασίας της μεταλλικής κατασκευής των πλοίων και κατασκευών offshore από την διάβρωση.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών (ΝΑΟΜΕ 1213).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎