ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1349
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA260/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ε. Στράντζαλη


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ο ρόλος των λιμένων στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών. Λιμενικές υπηρεσίες. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λιμένων. Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διαχείριση φορτίων. Τύποι τερματικών σταθμών. Θέματα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, διασύνδεσης πλοίου-λιμένα. Οργάνωση και διοίκηση λιμένων. Θερμικά όργανα λιμένων και αρμοδιότητες. Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS). Ανταγωνιστικότητα λιμένων. Επενδύσεις (Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση υποδομών λιμένα-ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης). Έργα συνδυασμένων μεταφορών με ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτοματοποίηση λιμενικών λειτουργιών. Συστήματα ασφάλειας λιμένων νέας γενιάς (έξυπνα συστήματα). Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. Πράσινα λιμάνια, Βιώσιμη ανάπτυξη, Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το κόστος της ποιότητας στα λιμάνια.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎