ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1355
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA240/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Χατζηαποστόλου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ορισμός καύσης-ιστορική αναδρομή. Πολυπλοκότητα φαινομένων καύσης με στοιχεία θερμοδυναμικής, αεροδυναμικής, μεταφοράς θερμότητας και μάζας, χημικής κινητικής. Τέλεια και ατελής καύση, στοιχειομετρία καύσης, θερμογόνος δύναμη καυσίμων. Στρωτές και τυρβώδεις φλόγες. Φλόγες προανάμιξης και διάχυσης. Πρακτικά συστήματα καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων. Έγχυση υγρών καυσίμων, σταγονοποίηση, ατμοποίηση, καύση, με έμφαση σε διεργασίες σε κυλίνδρους ναυτικών κινητήρες. Σχηματισμός ρύπων, εκπομπές στο περιβάλλον. Μέθοδοι μείωσης εκπομπών ρύπων. Μετρητικά συστήματα ανάλυσης καυσαερίων. Θερμοχημεία, συστήματα κυψελών καυσίμου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΝΑΟΜΕ 1223).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎