ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1364
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA194/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Δραγατογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΠΣ). Ενεργειακά θεωρήματα Μηχανικής και μεταβολική τους διατύπωση. Κατασκευή μητρώου ακαμψίας. Είδη πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική ανάλυση. Παρουσίαση κωδίκων. Αρχές μοντελοποίησης. Πεπερασμένα Στοιχεία και Κανονισμοί Νηογνωμόνων. Αξιολόγηση και επεξεργασία αποτελεσμάτων της μεθόδου των ΠΣ. Για την καλύτερη εξοικείωση τους με τη θεωρία, στα πλαίσια των εργασιών οι φοιτητές ασχολούνται με την επίλυση σειράς πρακτικών προβλημάτων με χρήση του Κώδικα ANSYS.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατική Ανάλυση Ναυπηγικών Κατασκευών (ΝΑΟΜΕ 1335).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎