ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1370
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA252/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ε. Στράντζαλη


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στην Εφοδιαστική αλυσίδα. Διεθνείς Μεταφορές-Τάσεις και προοπτικές. Σύγχρονες ανάγκες των εταιριών και στρατηγική. Επιλογή μεταφορικού μέσου. Συνδυασμένες μεταφορές. Ανταγωνισμός με άλλα μεταφορικά μέσα. Τερματικοί σταθμοί-αποθήκες. Ναυτιλία διακίνησης υγρών και αέριων υδρογονανθράκων (oil and gas shipping). Επιρροή πολλαπλών παραγόντων στην επιλογή διαδρομής. Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας με εφαρμογή στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπεράκτιες εξέδρες (συμβατικός πύργος (CT), σταθερή εξέδρα (FP), εξέδρα με ποδαρικά σε προένταση (TLP), εξέδρα πασσάλου (SPAR), ημιβυθιζόμενη εξέδρα (FPS), υποθαλάσσια πηγάδια (SS), συντήρηση εξέδρας, εργατικό προσωπικό). Επιπλέοντα συστήματα παραγωγής (FPS). Πλωτό Σύστημα Παραγωγής, Αποθήκευσης & Εκφόρτωσης (FPSO). Πλωτές μονάδες παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥγροποιημένουΦυσικού Αερίου (FSRU). (δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ, αποθήκευση ΥΦΑ, εγκατάσταση αεριοποίησης, υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς ΦΑ). Ειδικές μελέτες (case studies) εφοδιαστικής αλυσίδας στις θαλάσσιες μεταφορές.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎