ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Γενικά στοιχεία


 • Τίτλος: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1371
 • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
 • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν - ΜΕ1
 • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2
 • Μονάδες ECTS: 8
 • Σύνδεσμος στο eclass: http://www.na.uniwa.gr/internship/
  http://praktiki.uniwa.gr/
 • Διδάσκοντες καθηγητές:


Περιεχόμενο Μαθήματος


H Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στη σύνδεση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων του φοιτητή με την αγορά εργασίας, ενώ η διάρκειά της στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών καθορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Κατά την εκπόνησή της, ο φοιτητής θα κληθεί να συμμετέχει στις καθημερινές εργασίες του συνεργαζόμενου φορέα, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα καθοριστεί αρχικά. Το αντικείμενο απασχόλησης πρέπει να είναι συναφές στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το αντικείμενο σπουδών του Ναυπηγού Μηχανικού. Η άσκηση του φοιτητή πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου Μηχανικού από τον φορέα απασχόλησης, ενώ για κάθε φοιτητή ορίζεται επίσης ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, ως επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης.


Περίγραμμα μαθήματος
 1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

 2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎