Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή των Ολοκληρωμένων Αισθητήρων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004. Η διατριβή πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στα πλαίσια υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία χορηγήθηκε από το ερευνητικό κέντρο.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή της Μικροηλεκτρονικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001. Το Μ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, MEng (Hons) 1st Class, Πανεπιστήμιο Loughborough, Μεγάλη Βρετανία, 1999.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Αισθητήρες, Διατάξεις μετρήσεων με εφαρμογές στη Ναυτική Τεχνολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός αισθητήρων και μετρητικών διατάξεων με εφαρμογή στη ναυτική τεχνολογία.
 • Μικρομηχανική πυριτίου – Τεχνολογία πορώδους πυριτίου και εφαρμογή σε μικρομηχανικές διατάξεις (MEMs) και ολοκληρωμένους αισθητήρες.
 • Κατασκευή και χαρακτηρισμός ολοκληρωμένων αισθητήρων/ενεργοποιητών σε υπόστρωμα PCB.
 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διατάξεων μικροροής.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για εφαρμογή σε μικροσυστήματα.
 • Διεπαφή ηλεκτρονικών αισθητήριων διατάξεων.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

D.N. Pagonis, G. Livanos, G. Theotokatos, S. Peppa, N. Themelis, “Open-type ferry safety system design for using LNG fuel”, Journal of Marine Science and Application 15 (4), 405-425 (2016).

D.N. Pagonis, A. Moschos, G. Kaltsas, “A PCB based engine air intake sensor – Application to a typical low power engine”, Procedia Engineering, 168 59 – 62 (2016).

G. Theotokatos, G.A. Livanos, S. Dimitrellou, E. Strantzali, D.-N. Pagonis, K. Politis, A. Theodoulides, D. Peirounakis, P. Mizithras, “Design of LNG storage and feeding system for an open type ferry”, International Maritime Association of the Mediterranean, Pula, Croatia, 21-24, September 2015.

G.A. Livanos, G. Theotokatos, D.N. Pagonis “Techno-economic investigation of alternative propulsion plants for Ferries and RoRo ships”, Energy Conversion and Management 79, 640–651 (2014).

D.N. Pagonis, G. Theotokatos, G. Livanos, “Accurate instantaneous engine speed recording by employing an optical measurement system- Application to a typical low power industrial engine”, SAE 2013 World Congress & Exhibition, Detroit, Michigan, USA, SAE Technical Papers 2, doi:10.4271/2013-01-0304 (2013).

D.N. Pagonis, A.Petropoulos, G. Kaltsas “A pumping actuator implemented on a PCB substrate by employing water electrolysis”, Microelectronic Engineering 95, 65–70 (2012).

D.N. Pagonis, A. Petropoulos, G. Kaltsas, A. G. Nassiopoulou and A. Tserepi, “Novel microfluidic flow sensor based on a microchannel capped by porous silicon”, phys. stat. sol. (a) 204, 5, 1474– 1479 (2007).

“Low Power Silicon Thermal Flow Sensors and Microfluidic Devices Using Porous Silicon Sealed Air Cavity or Microchannels”, A. Nassiopoulou, G. Kaltsas, D. Pagonis, United States Patent US20080044939 (2003).

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίου – Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο
 • Τεχνολογία των Αισθητήρων

 

Μεταπτυχιακά
 • Σύγχρονες αισθητήριες διατάξεις πλοίου