Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή των Ολοκληρωμένων Αισθητήρων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004. Η διατριβή πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στα πλαίσια υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία χορηγήθηκε από το ερευνητικό κέντρο.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή της Μικροηλεκτρονικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001. Το Μ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, MEng (Hons) 1st Class, Πανεπιστήμιο Loughborough, Μεγάλη Βρετανία, 1999.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Αισθητήρες, Διατάξεις μετρήσεων με εφαρμογές στη Ναυτική Τεχνολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τρισδιάστατη εκτύπωση – Εφαρμογή στην ανάπτυξη αισθητήριων διατάξεων
 • Ανάπτυξη αισθητήρων και μετρητικών διατάξεων με εφαρμογή στη ναυτική τεχνολογία
 • Ανάπτυξη αισθητήρων εύκαμπτου υποστρώματος – Εφαρμογή στη ναυπηγική βιομηχανία
 • Νέες τεχνολογίες κατασκευής μικροσυστημάτων
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση μικροσυστημάτων
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων σε εύκαμπτο υπόστρωμα
 • Κατασκευή και χαρακτηρισμός μικροσυστημάτων σε υπόστρωμα πυριτίου

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

D.N. Pagonis, I. Matsoukas, A. Pilatis, G. Kaltsas, “Design and Fabrication of a novel monolithic 3D printed air flow sensor”, MNE-EUROSENSORS 2022, Leuven, Belgium, 19-23 September, 2022.

D.N. Pagonis, V. Benaki, G. Kaltsas, A. Pagonis, “Design of a Mass Air Flow Sensor Employing Additive Manufacturing and Standard Airfoil Geometry”, Appl. Sci. 11, Marine science and Engineering section, 11579  (2021) .

D.N. Pagonis, A. Moschos, G. Kaltsas, “A PCB based engine air intake sensor – Application to a typical low power engine”, Procedia Engineering, 168 59 – 62 (2016).

D.N. Pagonis, G. Livanos, G. Theotokatos, S. Peppa, N. Themelis, “Open-type ferry safety system design for using LNG fuel”, Journal of Marine Science and Application 15 (4), 405-425 (2016).

D.N. Pagonis, G. Theotokatos, G. Livanos, “Accurate instantaneous engine speed recording by employing an optical measurement system- Application to a typical low power industrial engine”, SAE 2013 World Congress & Exhibition, Detroit, Michigan, USA, SAE Technical Papers 2, doi:10.4271/2013-01-0304 (2013).

D.N. Pagonis, A. Petropoulos, G. Kaltsas, A. G. Nassiopoulou and A. Tserepi, “Novel microfluidic flow sensor based on a microchannel capped by porous silicon”, phys. stat. sol. (a) 204, 5, 1474– 1479 (2007).

“Low Power Silicon Thermal Flow Sensors and Microfluidic Devices Using Porous Silicon Sealed Air Cavity or Microchannels”, A. Nassiopoulou, G. Kaltsas, D. Pagonis, United States Patent US20080044939 (2003).

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίου – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών και Ναυσιπλοΐας
 • Τεχνολογία Αισθητήριων Διατάξεων

 

Μεταπτυχιακά
 • Σύγχρονες αισθητήριες διατάξεις πλοίου