Σοφία Πέππα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές

 • Διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Υδροδυναμικής,  Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2012
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διασφάλιση Ποιότητας, Σχολή Θετικών Επιστημών και Tεχνολογίας, ΕΑΠ, 2005
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Ναυτική Τεχνολογία, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2001
 • Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1996

 

Γνωστικό αντικείμενο

Υπολογιστική μοντελοποίηση ροών με εφαρμογές στη  Θαλάσσια Τεχνολογία και τη Ναυτική Μηχανολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστική ρευστομηχανική. Αλληλεπίδραση ροής – κατασκευής με χρήση υπολογιστικών μεθόδων.
 • Υπολογιστική και Πειραματική υδροδυναμική πλοίου και πλωτών κατασκευών. Αντίσταση πλοίου. Υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίου σε κυματισμούς
 • Υδροδυναμική μικρών σκαφών (ολισθάκατοι, ιστιοπλοϊκά και παραδοσιακά σκάφη)
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Διαχείριση ασφάλειας και περιβαλλοντική διαχείριση στη ναυτιλία

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Pagonis, D.-N., Livanos, G., Theotokatos, G., Peppa, S., and Themelis, N., “Open type ferry safety systems design for using LNG fuel,” Journal of Marine Science and Application, 15(4), 2016.

Peppa S., and Triantafyllou, S., “Sensitivity of two-dimensional flow past transversely oscillating cylinder to streamwise cylinder oscillations,” Physics of Fluids 28(3):037102, 2016.

Labeas, G., and Peppa, S., “Fatigue crack growth behavior of friction stir welded aluminium alloys, ” Key Engineering Materials Vol. 665, pp. 89-92, 2016.

Peppa, S., Kaiktsis, L., and Triantafyllou, G. S., “Hydrodynamic forces and flow structures in flow past a cylinder forced to vibrate transversely and in-line to a steady flow,” Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 138(1), 2016.

Peppa, S., Kaiktsis, L., and Triantafyllou, G. S., “Numerical simulation of three-dimensional flow past a cylinder oscillating at the Strouhal frequency,” Journal of Pressure Vessel Technology, Transactions of the ASME, 137(1), 2014.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
 • Τεχνολογία μικρών σκαφών
 • Παραδοσιακή Ναυπηγική
 • Αντίσταση – Πρόωση – Υδροδυναμική πλοίου
 • Ασφάλεια, ποιότητα και περιβάλλον στη Ναυτιλία

 

Μεταπτυχιακά
 • Υπολογιστική ρευστοδυναμική με εφαρμογές στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Mηχανολογία