Έρευνα

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του, φιλοδοξεί να ξεχωρίζει τόσο στην διεξαγωγή έρευνας όσο και στην άρτια εκπαίδευση νέων Ναυπηγών Μηχανικών. Το Τμήμα στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη Ναυπηγική Τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αντίστοιχων μεθοδολογιών, τόσο για πλοία όσο και για θαλάσσιες πλωτές κατασκευές.

 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα, είτε αυτοδύναμα, είτε μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών με Πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς.

 

Οι τομείς στους οποίους υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ερευνητικά προγράμματα εστιάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ναυτικής μηχανολογίας και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης εκπομπών ρύπων & διαχείρισης λειτουργικών παραμέτρων πλοίου («Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνεχούς Παρακολούθησης Εκπομπών Ρύπων & Βέλτιστης Διαχείρισης των Ενεργειακών Λειτουργικών Παραμέτρων Πλοίων [e-greenship]», συνολικός προϋπολογισμός έργου : 300.000,00 €) και στη διερεύνηση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο σε υπάρχοντα πλοία «LNG COMSHIP”, συνολικός προϋπολογισμός έργου : 707.000,00 €). Επίσης μεγάλος αριθμός μελών του τμήματος συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.