ΦΥΣΙΚΗ Ι


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΦΥΣΙΚΗ Ι
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1102
  • Εξάμηνο σπουδών: 1ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ), 2 (Ε)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP179/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Μιχαήλ Σέρρης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Στοιχεία δυναμικής του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός. Ασκήσεις: Επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας. Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Μετρήσεις θέσης-ταχύτητας-επιτάχυνσης υλικών σωμάτων με διάφορες μεθόδους. Μετρήσεις δύναμης και ροπής. Μετρήσεις μηχανικών ταλαντώσεων.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎