ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1224
  • Εξάμηνο σπουδών: 4ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(E)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP123/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Δημητρέλλου , Ι. Παπαντωνίου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στον Ολοκληρωμένο Μηχανολογικό Σχεδιασμό (ανάπτυξη - σχεδίαση - παραγωγή - ποιοτικός έλεγχος). Το μηχανουργείο (δομή, λειτουργίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μέτρα ασφάλειας εργασίας, ατομικά μέσα προστασίας και κανόνες υγιεινής). Μετρολογία. Στατιστικός έλεγχος διεργασιών. Έλεγχος και ανάλυση μετρητικών συστημάτων. Σφάλματα και αβεβαιότητες μέτρησης. Στατιστικός έλεγχος διεργασιών. Όργανα μέτρησης. Μηχανουργικά υλικά. Κατεργασίες μετάλλων.Kατεργασίες διαμόρφωσης (απότμηση, κάμψη, βαθιά κοίλανση, σφυρηλάτηση, όλκη, διέλαση, συρματοποίηση, έλαση). Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού (τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση, λείανση, πλάνιση, γλύφανση). Λειτουργία εργαλειομηχανών, συνθήκες κοπής και συσχετισμός με τα κοπτικά εργαλεία. Δυνάμεις κοπής και ισχύς των εργαλειομηχανών. Χρόνοι κατεργασιών. Χαρακτηριστικά στοιχεία και βασικές αρχές της κοπής των μετάλλων (μηχανισμός κοπής, απόβλιττο, εκλυόμενη θερμότητα, κοπτικά εργαλεία, υγρά κοπής). Νέες τεχνολογίες κοπής υλικών (ηλεκτροδιάβρωση, κοπή με νερό υψηλής πίεσης, κοπή με πλάσμα, κοπή με ακτίνα λέιζερ). Ταχεία κατασκευή πρωτοτύπου (στερεολιθογραφία SLA, εναπόθεση ημίρρευστου υλικού FDM, επιλεκτική συσσωμάτωση με laser SLS, τρισδιάσταση εκτύπωση). Λεπτομερής προγραμματισμός αυτομάτων εργαλειομηχανών CNC. Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου NC - CNC (δομή, συντεταγμένες, δημιουργία κώδικα G-code).
Εργαστήριο: Χρήση μετρητικών οργάνων εργαστηρίου για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας δεδομένου αντικειμένου. Εργαστηριακή άσκηση χύτευσης σε άμμο και εργαστηριακή άσκηση έλασης. Κατάστρωση φασεολογίου μηχανουργικής κατεργασίας για κοπή άξονα με διαβαθμίσεις σε τόρνο. Εργαστηριακή άσκηση κοπής άξονα σε συμβατικό τόρνο. Χρήση βασικών μηχανημάτων εργαστηρίου όπως τροχιστικού κοπτικών εργαλείων, ηλεκτρικού πριονιού αυτόματης κοπής για την κοπή των βασικών δοκιμίων των ασκήσεων, δράπανου τύπου στήλης. Δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης σε κώδικα G-code για κοπή ατράκτου σε τόρνο CNC και πρισματικού κομματιού σε φρέζα CNC. Επίδειξη διαδικασίας κοπής σε φρεζομηχανή CNC. Επίδειξη προσθετικής κατασκευής εξαρτήματος στον 3D εκτυπωτή του εργαστηρίου. Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανολογικό Σχέδιο και Εισαγωγή στο MCAD (ΝΑΟΜΕ 1104)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎