ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1248
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP128/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ε. Στράντζαλη


Περιεχόμενο Μαθήματος


Μορφές οικονομικής δραστηριότητας – οικονομικοί οργανισμοί. Το Management ως μηχανισμός υποκίνησης – ενεργοποίησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων (μέθοδοι και εργαλεία). Μορφές οργανωσιακής λειτουργίας. Διοίκηση έργων. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) Διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα-στελέχωση επιχειρήσεων. Έλεγχος και ανατροφοδότηση επιχειρήσεων Βασικές αρχές κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων. Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων-επιχειρηματικών αποφάσεων. Η χρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος. Χρηματοροές. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης, IRR, NPV, PBP. Εφαρμογές και παραδείγματα στις έννοιες των NPV, IRR, PBP. Εφαρμογές στην αξιολόγηση επενδύσεων. Πρακτικά παραδείγματα αξιολόγησης επενδύσεων από το πεδίο του μηχανολόγου. Ασκήσεις και εφαρμογές υπολογισμού χρηματοροής και αξιολόγησης επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων. Μελέτες περιπτώσεων ενεργειακού και κατασκευαστικού έργου. Ανάγνωση και ερμηνεία ισολογισμών. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. Εφαρμογές στον υπολογισμό δεικτών και τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Εφαρμογές στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎