ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1328
  • Εξάμηνο σπουδών: 5ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA187/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Θεοδουλίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Περιγραφή των φορτίσεων που ασκούνται στο πλοίο-δοκός. Κατασκευή διαγραμμάτων κατανομής βάρους και άντωσης. Κατασκευή διαγραμμάτων καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης. Υπολογισμός διατμητικών τάσεων λόγω τεμνουσών δυνάμεων. Υπολογισμός διατμητικών τάσεων λόγω στρεπτικών ροπών. Εκτίμηση κατασκευαστικής επάρκειας των στοιχείων της μέσης τομής. Υπολογισμός θερμικών τάσεων. Επίδραση υπερκατασκευών στη διαμήκη αντοχή του πλοίου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανική Ι (ΝΑΟΜΕ 1103)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎