ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1333
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP108/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Γ. Λιβανός


Περιεχόμενο Μαθήματος


Βασικές αρχές σχεδίασης υδραυλικών δικτύων (διαστασιολόγηση σωληνώσεων, επιλογή αντλιών, προσομοίωση λειτουργικών χαρακτηριστικών. Δίκτυα Κύριας Μηχανής Πλοίου: Καυσίμου (μαζούτ, ελαφρύ πετρέλαιο, φυσικό αέριο), ψυκτικού νερού, λιπαντικού, πεπιεσμένου αέρα, ατμού, καυσαερίων και αέρα καύσης. Δίκτυα Θαλάσσης: Έρματος, κύτους, κεντρικής ψύξης. Δίκτυα φορτίων δεξαμενοπλοίων. Δίκτυα εξαερισμού μηχανοστασίου. Δίκτυα Ατμού για τη θέρμανση δεξαμενών και σωληνώσεων: Δίκτυα σωληνώσεων ατμού, υπολογισμοί απωλειών πίεσης, θερμότητας, ατμοπαγίδες, κατασκευαστικά στοιχεία δικτύων. Δεξαμενές Καυσίμων (Υγρών και Αέριων) και Λιπαντικών. Δίκτυα και συστήματα πυρόσβεσης. Συστήματα επεξεργασίας (φυγοκεντρικός διαχωρισμός, φιλτράρισμα κτλ) καυσίμων και λιπαντικών πλοίου. Επεξεργασία, επανακυκλοφορία και προθέρμανση νερού για χρήση σε ατμολέβητες, κανονισμοί ασφαλείας λειτουργίας ατμολεβήτων, προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του απιονισμένου νερού στα διάφορα στάδια λειτουργίας της εγκατάστασης. Εναλλάκτες Θερμότητας. Συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα. Συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Συστήματα αποθείωσης και απονίτρωσης των καυσαερίων (SCR, Scrubbers). Συστήματα Διαχείρισης Έρματος (Water Ballast Management Systems). Περιπτώσεις μελέτης και σχεδίασης δικτύων μηχανοστασίου πλοίου και πλωτών κατασκευών.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎