ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1335
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA205/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Θεοδουλίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Υπενθύμιση βασικών αρχών Μηχανικής-Κριτήρια αστοχίας. Η δομική κατασκευή ναυπηγικών κατασκευών. Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων χωρίς ενισχυτικά. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά. Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων. Έλεγχος λυγισμού με βάση το πρότυπο UR S11. Κάμψη συνθέτων δοκών. Ελαστοπλαστική κάμψη δοκών. Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανική Ι (ΝΑΟΜΕ 1103), Μηχανική ΙΙ (ΝΑΟΜΕ 1211).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎