ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1336
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA204/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Α. Θεοδουλίδης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Απαιτήσεις κλάσης και κυβερνητικές απαιτήσεις. Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικά πιστοποιητικά. Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων και κανονιστικές απαιτήσεις. Το σύστημα επιθεωρήσεων της κλάσης-παχυμετρήσεις. Κατηγοριοποίηση ναυπηγικών χαλύβων και άλλων ναυπηγικών κραμμάτων. Απαιτήσεις συγκολλήσεων. Απαιτήσεις διαμήκους αντοχής. Διαστασιολόγηση κατασκευαστικών στοιχείων με βάση τους Κανονισμούς-Επιτρεπόμενες φθορές ελασμάτων και ενισχυτικών. Εγκαταστάσεις πρόωσης και βοηθητικά μηχανήματα. Σχεδιασμός βασικών δικτύων. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Συστήματα αυτοματισμών. Απαιτήσεις πυρασφάλειας. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των κοινών κανονισμών για την κατασκευή δεξαμενοπλοίων και πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Διαμήκης Αντοχή Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1328).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎