ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1338
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/ET153/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Κουμπογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ατμοποίηση νερού, είδη ατμολέβητες (ταξινόμηση, περιγραφή, χαρακτηριστικά λειτουργίας). Καύση και υπολογισμοί καύσης σε ατμολέβητες, σημείο δρόσου καυσαερίων, καύσιμα, εστίες, συστήματα καύσης και καυστήρες (στερεών και υγρών-αερίων καυσίμων). Ενεργειακός ισολογισμός ατμολέβητα, βαθμός απόδοσης, απώλειες θερμότητας. Κύρια (ατμοποιητής, υπερθερμαντήρας, αναθερμαντήρας, προθερμαντήρας, προθερμαντήρας) και βοηθητικά συστήματα ατμολεβήτων (επιτήρησης, ασφαλιστικά, ρυθμιστικά, μετρητικά, αντλίες, ανεμιστήρες, στοιχεία δικτύου ατμού). Έλεγχοι, συντήρηση, επεξεργασία νερού. Παραγωγή ενέργειας μέσω ατμοστροβίλου, ιδεατός κύκλος ατμού (Rankine), πραγματικός κύκλος και τροποποιήσεις του για βελτίωση επιδόσεων, εναλλακτικοί κύκλοι παραγωγής ενέργειας (π.χ. οργανικός κύκλος Rankine). Είδη και χαρακτηριστικά ατμοστροβίλων, συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης, ενεργειακοί υπολογισμοί. Θερμικός βαθμός απόδοσης εγκατάστασης ατμολέβητα-ατμοστροβίλου. Συνεργασία ατμολέβητα-ατμοστροβίλου και ρύθμιση φορτίου ατμοστροβίλου. Λειτουργία ατμοστροβίλου σε μερικά φορτία. Εφαρμογές ατμολεβήτων και ατμοστροβίλων στη Ναυτική Μηχανολογία (ναυτικοί ατμολέβητες, ενεργειακές εγκαταστάσεις πλοίων, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συνδυασμένος κύκλος ατμολέβητα-ατμοστροβίλου με αεριοστρόβιλο ή κινητήρα Diesel, οργανικός κύκλος Rankine).
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Θερμοδυναμική (ΝΑΟΜΕ 1217).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎