ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1339
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(Ε)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA180/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Γ. Χατζηκωνσταντής


Περιεχόμενο Μαθήματος


Είδη κατασκευαστικών σχεδίων πλοίων και θαλασσίων κατασκευών. Περιγραφή, είδη γραμμών, συμβολισμοί και βασικές αρχές σχεδίασης. Εγκάρσιες και διαμήκεις τομές και σχέδιο καταστρωμάτων. Αποτύπωση και συμβολισμός διαφόρων ειδών ενισχυτικών. Αποτύπωση ελασμάτων διαφόρων τύπων και ποιοτήτων. Είδη συγκολλήσεων και αποτύπωσή τους. Εγκάρσιο, διάμηκες, μικτό σύστημα κατασκευαστικής ενίσχυσης. Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών (μπρακέτα, οπές ελάφρυνσης, ανθρωποθυρίδες, ανοίγματα ενισχυτικών και διασταυρώσεις, υποστυλώματα κλπ). Σχεδιασμός τοπικών ενισχύσεων στις περιοχές εδράσεων μηχανημάτων. Σχέδια γενικών διατάξεων. Σχέδιο αναπτύγματος ελασμάτων. Σχεδίαση πηδαλίου και άλλων βασικών εξαρτημάτων. Σχεδίαση βάσεων μηχανών. (Για τις ανάγκες του μαθήματος χρησιμοποιούνται πραγματικά σχέδια υπαρχόντων πλοίων διαφόρων τύπων). Το εργαστηριακό μέρος αφορά την εκπόνηση σχεδίων, τόσο στο χαρτί όσο και στον υπολογιστή με χρήση καταλλήλων προγραμμάτων σχεδίασης (AUTOCAD, Solidworks). Χρησιμοποιούνται υπάρχοντα ομοιώματα τομέων πλοίων τα οποία οι φοιτητές καλούνται να αποτυπώσουν.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎