ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1341
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP115/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Πέππα


Περιεχόμενο Μαθήματος


Περιγραφή, ταξινόμηση μικρών σκαφών. Σχεδίαση μικρών σκαφών. Υλικά και μέθοδοι κατασκευής μικρών σκαφών. Τύποι ταχυπλόων σκαφών. Μέθοδοι για την εκτίμηση της αντίστασης ταχυπλόων σκαφών με έμφαση στις ολισθακάτους. Συστηματικές σειρές ταχυπλόων σκαφών. Τεχνολογίες πρόωσης και μέθοδοι υπολογισμού. Περιγραφή ιστιοπλοϊκών σκαφών. Η γεωμετρία της ιστιοπλοΐας-Ανάλυση δυνάμεων στη γάστρα. Ανάλυση συστηματικών σειρών ιστιοπλοϊκών σκαφών
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Αντίσταση-Πρόωση-Υδροδυναμική Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1325).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎