ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAΟMΕ1346
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA197/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Γ. Λιβανός


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγή στα υδραυλικά και πνευματικά συστήματα υψηλής πίεσης των πλοίων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. Ταξινόμηση υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ανάλογα με τη πίεση λειτουργίας. Σύμβολα υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. Είδη υδραυλικών συστημάτων (ανοικτού-κλειστού κυκλώματος). Αντλίες υψηλής πίεσης και κινητήρες θετικής εκτοπίσεως: ροπή στρέψης, αδιάστατοι συντελεστές, υπολογισμός διαστάσεων κινητήριου μηχανισμού. Χαρακτηριστικές βαλβίδων υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης: Φορτία, απώλειες, επιλογή κινούντος μηχανισμού. Μελέτη και σχεδίαση υδραυλικών και πνευματικών κυκλωμάτων υψηλής πίεσης: Τυπικό κύκλωμα με σταθερό φορτίο και ταχύτητα, τυπικό κύκλωμα με μεταβλητό φορτίο συναρτήσει ταχύτητας. Βοηθητικά μηχανήματα καταστρώματος: Ατμοκινητήρες, ηλεκτροκινητήρες, υδραυλικοί κινητήρες, άγκυρες και συστήματα προσδέσεως, υπολογισμός φρένου άγκυρας, υπολογισμός ισχύος κινητήρα του εργάτη άγκυρας, συστήματα φόρτωσης-εκφόρτωσης. Μηχανήματα ελιγμών και ελέγχου διαγωγής: Μηχανισμός πηδαλίου, σχεδίαση πηδαλίου, κανονισμοί κατασκευής και λειτουργίας μηχανισμών πηδαλίου, συσκευές ευστάθειας (ενεργά πτερύγια-δεξαμενές ευστάθειας).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎