ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1356
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA224/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Δημητρέλλου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης. Προβολη Cavalier, προβολή Cabinet. Ισομετρική προβολή. Παραδοσιακή τρισδιάστατη σχεδίαση στο χαρτί πλάγιας, ισομετρικής και διμετρικής προβολής. Αναπαράσταση γεωμετρικών οντοτήτων στα συστήματα CAD (μοντέλα ακμών, μοντέλα επιφανειών, στερεά μοντέλα). Συστήματα γεωμετρικής μοντελοποίησης στερεών (Constructive solid geometry, Boundary representation). Παραμετρική σχεδίαση με μορφολογικά χαρακτηριστικά (parametric feature‐based modeling). Κατηγορίες λογισμικών CAD. Εντολές και λειτουργίες λογισμικών CAD. Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Τεχνική ανάλυση προϊόντος με τη βοήθεια Η/Υ. Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA). Εφαρμογές CAE/FEA. Παραγωγή με τη βοήθεια Η/Υ. Προγραμματισμός κατεργασιών κοπής CAD/CAM. Ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων, προσθετική κατασκευή (additive manufacture - 3D printing). Τρισδιάστατη σάρωση, 3D σαρωτές λέιζερ, εφαρμογές στη ναυπηγική βιομηχανία (αποτύπωση μηχανοστασίου, έλεγχος γάστρας, ανίχνευση βλαβών).
Εργαστηριακές ασκήσεις σε 3D σχεδιασμό με Η/Υ: Τρισδιάστατος σχεδιασμός CAD μηχανολογικών εξαρτημάτων και συναρμολόγησης. Έλεγχος συμβατότητας εξαρτημάτων. Τρισδιάστατος σχεδιασμός αντικειμένου και προσομοίωση CAM για κατεργασίες CNC. Τρισδιάστατος σχεδιασμός αντικειμένου για προσθετική κατασκευή (3D printing). Τρισδιάστατος σχεδιασμός ελάσματος και ανάπτυγμα ελάσματος. Εφαρμογή FEΑ analysis (thermal and structural) σε τρισδιάστατο μοντέλο. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένου από νέφος σημείων σάρωσης. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση μηχανισμού, κινηματική ανάλυση και προσομοίωση. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βάθος στη σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως Inventor, Fusion360 και Solidworks.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD (ΝΑΟΜΕ 1104), Στοιχεία Μηχανών (ΝΑΟΜΕ 1215).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎