ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΙΚΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΙΚΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1360
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA228/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ε. Φίλιππας


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εξισώσεις Euler, Navier-Stokes. Εξίσωση στροβιλότητας σε καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων. Μοντέλα ομόρου, φύλλα στροβιλότητας. Υπόθεση Joukowski, συνθήκες Kutta. Μορφή γραμμών ροής και στροβιλότητας στην επιφάνεια και τον ομόρου πτερυγίου. Μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος ροής γύρω από πτερύγιο. Μόνιμο και μη μόνιμο πρόβλημα. Θεωρία δυναμικού. Θεωρήματα αναπαράστασης του δυναμικού ταχύτητας. Μέθοδοι επίλυσης με χρήση της μεθόδου των συνοριακών στοιχείων (Boundary-Element Method). Διόρθωση της ροής με χρήση μεθόδων οριακού στρώματος (boundary-layer methods).
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Αντίσταση-Πρόωση-Υδροδυναμική Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1325).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎