ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1361
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA255/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Τίγκας


Περιεχόμενο Μαθήματος


Στεγανή υποδιαίρεση και ευστάθεια μετά από βλάβη. Διαχωρητότητα, διαπερατότητα. Κατακλύσιμο μήκος. Υπολογισμός κατακλύσιμων μηκών. Ευστάθεια μετά από βλάβη. Μέθοδος χαμένης άντωσης, μέθοδος προσθέτου βάρους. Βασικές αρχές κανονισμών στεγανής υποδιαίρεσης και ευστάθειας πλοίων μετά από βλάβη. Διεθνείς Συμβάσεις SOLAS και διεθνείς κανονισμοί. Απαιτούμενος δείκτης υποδιαίρεσης και επιτευχθείς δείκτης υποδιαίρεσης. Πιθανοθεωρητική προσέγγιση. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εκπονούν δύο εργασίες, με χρήση ειδικού λογισμικού ναυπηγικών υπολογισμών, για τον υπολογισμό (α) των κατακλυσίμων μηκών και (β) του απαιτούμενου και επιτευχθέντος δείκτη στεγανής υποδιαίρεσης.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1318).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎