ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1363
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA230/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ι. Τίγκας


Περιεχόμενο Μαθήματος


Σχέση της δυναμικής με την κλασική ευστάθεια πλοίου. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων κίνησης πλοίου σε διατοιχισμό υπό την επίδραση ανέμου και κυματισμών. Ανάλυση φαινομένων δυναμικής αστάθειας: συντονισμός σε διατοιχισμό λόγω πλευρικών κυματισμών, παραμετρική αστάθεια σε διατοιχισμό, ολική απώλεια ευστάθειας, broaching. Σχεδίαση πλοίου για αντιμετώπιση των ασταθειών. Εξέλιξη και απαιτήσεις των Κανονισμών. Προσδιοριστική και πιθανοθεωρητική αντιμετώπιση του προβλήματος της αστάθειας σε κατάσταση βλάβης.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1318).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎