ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1368
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/ET173/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Κουμπογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Θερμικές στροβιλομηχανές: Ταξινόμηση, εφαρμογές, θερμοδυναμική ανάλυση συμπιεστών και στροβίλων, ολικά μεγέθη, ισεντροπικός και πολυτροπικός βαθμός απόδοσής τους. Ρευστομηχανική στροβιλομηχανών, στοιχεία θεωρίας πτερυγώσεων, απόλυτη και σχετική ταχύτητα σε περιστρεφόμενη πτερύγωση, τρίγωνα ταχυτήτων, εξίσωση Euler, μονοδιάστατη ανάλυση στροβιλομηχανών. Στοιχεία συμπιεστής ροής, ταχύτητα ήχου, αριθμός Mach, ισεντροπική ροή, κύματα κρούσης, ροή σε αγωγούς μεταβλητής διατομής-διαχύτες/ακροφύσια, «πάγωμα» παροχής ακροφυσίου. Αξονικοί συμπιεστές και παράμετροι σχεδίασης (συντελεστές παροχής και φόρτισης, βαθμός αντίδρασης). Φυγοκεντρικοί συμπιεστές. Διάγραμμα λειτουργίας (χάρτης) του συμπιεστή, Φαινόμενα της περιστροφικής αποκόλλησης και πάλμωσης σε συμπιεστές. Αξονικοί στρόβιλοι, ακτινικοί στρόβιλοι, διάγραμμα λειτουργίας στροβίλου, ατμοστρόβιλοι.
Βιομηχανικοί αεριοστρόβιλοι: Απλές και σύνθετες εγκαταστάσεις βιομηχανικών αεριοστροβίλων, επίλυσή τους και υπολογισμός επιδόσεων για λειτουργία στο σημείο σχεδίασης. Καύση και θάλαμοι καύσης αεριοστροβίλων. Τεχνικές ψύξης πτερυγίων στροβίλου. Σύζευξη συμπιεστή-στροβίλου. Λειτουργία εκτός σημείου σχεδίασης (μερικά φορτία). Χρήση θερμικών στροβιλομηχανών σε στροβιλοϋπερπληρωτές, συστήματα συνδυασμένου κύκλου, συμπαραγωγής και τριπαραγωγής ενέργειας.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Συνεκτικές Ροές - Ρευστοδυναμικές Μηχανές (ΝΑΟΜΕ 1222).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎