ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1369
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP116/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Πέππα


Περιεχόμενο Μαθήματος


Γενικά περί της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής. Τύποι ελληνικών παραδοσιακών σκαφών-Μορφολογία των παραδοσιακών σκαφών. Ανάλυση εργασιών ναυπηγικού κατασκευαστικού σχεδίου με παραδοσιακές μεθόδους-Εργαλεία της ναυπηγικής τέχνης. Παραδοσιακές μέθοδοι σχεδιασμού των ξύλινων σκαφών-Μέθοδοι μονόχναρου. Μέθοδοι σάλας. Είδη ναυπηγικής ξυλείας. Αρχές και κριτήρια κατασκευαστικού σχεδιασμού. Διαδικασία κατασκευής των παραδοσιακών σκαφών-Μέθοδοι Κατασκευής νομέων και πετσώματος γάστρας. Εξέλιξη της παραδοσιακής ναυπηγικής-Χάραξη γραμμών γάστρας παραδοσιακών τύπων σκαφών με χρήση συγχρόνων πακέτων CASD. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές χρησιμοποιούν σχέδια ναυπηγικών γραμμών παραδοσιακών τύπων σκαφών του Ελλαδικού χώρου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD (ΝΑΟΜΕ 1212).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎