ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1229
  • Εξάμηνο σπουδών: 5ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕY1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(E)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA222/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Παγώνης , Γ. Κομποχόλης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Βασικά στοιχεία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (δομή/κατηγοριοποίηση συστημάτων, δομικά διαγράμματα, χρήση μετασχηματισμού Laplace/εύρεση συνάρτησης μεταφοράς συστήματος 1ης, 2ης τάξης, χαρακτηριστικά παραδείγματα). Στοιχεία ανάλυσης γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (συνηθέστερα σήματα διέγερσης, σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση, χρονική απόκριση ΣΑΕ 1ης και 2 ης τάξης, ευστάθεια συστημάτων, κριτήριο Routh, απόκριση συχνότητας, διαγράμματα Bode). Χαρακτηριστικοί τύποι ελεγκτών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (δύο βαθμίδων, Αναλογικού τύπου (P), Αναλογικού-Ολοκληρωτικού (PI), Αναλογικού Ολοκληρωτικού-Διαφορικού τύπου (PID). Βασικές αρχές λογικών κυκλωμάτων (άλγεβρα Boole, ψηφιακή λογική, συνδυαστικά/ακολουθιακά κυκλώματα, σχεδιασμός συστήματος λογικού αυτοματισμού). Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (ΠΛΕ) (αρχιτεκτονική, δομικά στοιχεία ΠΛΕ, αρχή λειτουργίας ΠΛΕ, συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). Βασικά στοιχεία προγραμματισμού ΠΛΕ (εκμάθηση βασικών αρχών της γλώσσας ηλεκτρολογικών γραφικών (LADDER-LOGIC). Ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα για τον έλεγχο χαρακτηριστικών διεργασιών με χρήση βιομηχανικού τύπου ΠΛΕ (εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα, έλεγχος στάθμης δεξαμενών κ.α.).
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές (ΝΑΟΜΕ 1221)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎