ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1267
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA223/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Μ. Σέρρης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ατομική Φυσική, βασικές έννοιες. Άτομο υδρογόνου. Πολυηλεκτρονικά άτομα. Απαγορευτική αρχή του Pauli και περιοδικό σύστημα. Εξαναγκασμένη εκπομπή φωτός και laser. Μόρια και στερεά: Μοριακοί δεσμοί. Φάσματα διατομικών μορίων. Πυρηνική δομή- βασικές έννοιες. Ταξινόμηση πυρήνων. Μοντέλα δομής του πυρήνα. Είδη ραδιενεργών διασπάσεων. Πηγές σωματιδίων-α,-β, φωτονίων και νετρονίων. Σχάση και σύντηξη. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας με την ύλη. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δοσιμετρία. Πυρηνική τεχνολογία (πυρηνικοί αντιδραστήρες, πυρηνοκίνητα πλοία, πυρηνικά μετρητικά συστήματα). Το υδρογόνο ως καύσιμο. Επίδειξη εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού και εργαστηριακών ασκήσεων Ατομικής - Πυρηνικής Φυσικής.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎